کابل صدای استریو نر به مرد 3.5 میلی متری صدا را در فرمت استریو انتقال می دهد.  تلفن هوشمند، پخش کننده MP3 یا تبلت را به استریو یا بلندگوهای قابل حمل خودرو متصل می کند. با هر دستگاهی که دارای جک استاندارد 3.5 میلی متری صدا یا پورت ورودی AUX باشد کار می کند.

درخواست خود را ارسال کنید