تاریکی در صفحه کوچک، مدت زمان طولانی قطعا باعث ناراحتی چشم می شود، به طوری که به راحتی منجر به کوته بینی می شود. اما پخش روی صفحه نمایش بزرگ، دور از صفحه نمایش، با پخش کننده رسانه پخش بی سیم ما برای چشمان شما رایگان تر خواهد بود. بنابراین، این دانگل تلویزیون بی سیم ممکن است بخشی ضروری از زندگی روزمره باشد

درخواست خود را ارسال کنید