بلوتوث خودرو

پخش موسیقی و تماس مستقیما از دستگاه های تلفن همراه خود به سیستم استریو خودرو خود را با فرستنده FM رایگان بلوتوث