به فندک ماشین، کامیون یا وانت شما وصل می شود تا شارژی قوی ایجاد کند

ویژگی های ایمنی شامل توقف خودکار، جذب لرزش و ساختار ضد حریق است


درخواست خود را ارسال کنید