شارژر دیواری

سبک وزن و جمع و جور برای حمل و نقل راحت؛ شارژ 

طراحی جمع و جور: طراحی مقاوم در برابر حرارت و ضد پرتاب، جمع و جور و حمل آسان، گرفتن راحت، استفاده مناسب برای خانه، سفر، دفتر، و سفر تجاری.