نگهدارنده تلفن همراه برای ماشین تست استحکام درجه نظامی را گذرانده است، بیش از 10 برابر از نمونه های معمولی محکم تر است. می تواند قابل استفاده مجدد باشد. می توانید آن را روی داشبورد ماشین یا شیشه جلو بچسبانید. همچنین، می‌توانید از آن در خانه استفاده کنید، می‌توان آن را هنگام مطالعه، ویدیو، تدریس یا گوش دادن روی میز کاملاً چسباند. کاملا هندزفری و قابلیت تنظیم نما.

ارلدوم  هدفون


درخواست خود را ارسال کنید