شارژ سرعت بالا: سیم های با قطر گسترده و کاهش مقاومت بند ناف را قادر می سازد سرعت شارژ را تا 2.4A، شارژ سریع تر از اکثر کابل های استاندارد، و کار بهتر برای قرص و دستگاه های شارژ سریع.