صدای استریو با بیس کامل --- بلندگو صدایی همهجانبه با باس غنی، صدای متوسط ​​و بلند، صدای پویا ارائه می دهد. حتی در حداکثر صدا، مانند اجرای کنسرت زنده. شما بلندگوی بلوتوثی را دوست دارید'جلوه های صوتی واقعی 360 درجه استریو.


درخواست خود را ارسال کنید