درخواست خود را ارسال کنید
مقاومت بالا در برابر شکستگی یکی از بزرگترین نقاط فروش آن است. قبل از ساخت، آن را در یک کوره خشک کن از قبل پردازش می کنند تا رطوبت از آن خارج شود تا تعادلی از محتوای آب بین ساختار داخلی و سطح ایجاد شود.


نظر اضافه کنید
با ما تماس بگیرید
فقط نیازهای خود را به ما بگویید، ما می توانیم بیش از آنچه تصور کنید انجام دهیم.

درخواست خود را ارسال کنید