طیف گسترده ای از آزمایشات برای earldom انجام شده است. این آزمایش ها شامل تست مقاومت درز، تست های رنگارنگ، تست مقاومت سایشی و آزمایش دوام است.


Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.