درخواست خود را ارسال کنید
این محصول ضد چروک است. فرآیند انقباض مکانیکی برای وادار کردن پارچه به انقباض عرض و/یا طول انجام می‌شود تا پارچه‌ای ایجاد شود که در آن تمایل باقی‌مانده به جمع شدن حداقل باشد.


نظر اضافه کنید
با ما تماس بگیرید
فقط نیازهای خود را به ما بگویید، ما می توانیم بیش از آنچه تصور کنید انجام دهیم.

درخواست خود را ارسال کنید