طراحی earldom به مفهوم اساسی ارگونومیک میچسبد. این مربوط به توزیع وزن بدن، اشکال پا، پشتیبانی قوس و نقطه حمایت از حالت پیاده روی است.


Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.