จ้องจอน้อยนานๆ จะทำให้ตาไม่สบายใจแน่นอน ทำให้สายตาสั้นได้ง่าย แต่ส่งไปยังหน้าจอขนาดใหญ่ หลีกเลี่ยงหน้าจอ จะสบายตามากขึ้นด้วยเครื่องเล่นมีเดียสตรีมมิงไร้สายของเรา ดังนั้นดองเกิลทีวีไร้สายนี้อาจเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวัน

ส่งคำถามของคุณ