ส่งคำถามของคุณ
ความทนทานต่อการแตกหักสูงเป็นจุดขายที่ใหญ่ที่สุดจุดหนึ่ง ก่อนการแปรรูป จะถูกแปรรูปล่วงหน้าในเตาอบเพื่อการทำให้แห้งเพื่อขจัดความชื้น เพื่อสร้างสมดุลของปริมาณน้ำระหว่างโครงสร้างภายในและพื้นผิว


เพิ่มความคิดเห็น
ติดต่อเรา
เพียงบอกความต้องการของคุณ เราทำได้มากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้

ส่งคำถามของคุณ