ส่งคำถามของคุณ
ผลิตภัณฑ์นี้ป้องกันการหดตัว กระบวนการหดตัวทางกลดำเนินการเพื่อบังคับให้ผ้าหดตัวตามความกว้างและ/หรือตามยาว เพื่อสร้างผ้าที่มีแนวโน้มว่าจะหดตัวน้อยที่สุด


เพิ่มความคิดเห็น
ติดต่อเรา
เพียงบอกความต้องการของคุณ เราทำได้มากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้

ส่งคำถามของคุณ