ส่งคำถามของคุณ
สินค้าไม่แตกหักง่าย ทำด้วยเส้นด้ายบิดที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยเพิ่มความต้านทานการเสียดสีระหว่างเส้นใย ดังนั้น ความสามารถในการต้านทานการแตกหักของเส้นใยจึงเพิ่มขึ้น


เพิ่มความคิดเห็น
ติดต่อเรา
เพียงบอกความต้องการของคุณ เราทำได้มากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้

ส่งคำถามของคุณ