ส่งคำถามของคุณ
การออกแบบเอิร์ลดอม ยึดมั่นในแนวคิดพื้นฐานของการยศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการกระจายน้ำหนักตัว รูปร่างของเท้า การรองรับอุ้งเท้า และจุดพยุงของท่าเดิน


เพิ่มความคิดเห็น
ติดต่อเรา
เพียงบอกความต้องการของคุณ เราทำได้มากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้

ส่งคำถามของคุณ