Chân đế selfie có thể được mở rộng giữa  Điều này làm cho nó rất phù hợp cho hình ảnh, facetime, kinh doanh và nhiều hơn nữa. Thiết kế nhỏ gọn để chụp selfie này ở mọi nơi bạn đi, làm cho một ánh sáng tự sướng bình thường nhưng chức năng nhiều hơn.