Earldom Main 3C phụ kiện kỹ thuật số, kinh nghiệm trong ngành 30 năm, với khả năng sản xuất và nghiên cứu và phát triển hoàn chỉnh.
donke888@163.com

Bluetooth trên ô tô

Truyền trực tiếp nhạc và cuộc gọi từ các thiết bị di động của bạn đến hệ thống âm thanh nổi trên ô tô của bạn với bộ phát FM rảnh tay có hỗ trợ Bluetooth

Gửi yêu cầu của bạn