Truyền phát nhạc và gọi trực tiếp từ thiết bị di động của bạn đến hệ thống âm thanh nổi xe hơi của bạn với máy phát FM rảnh tay cho phép Bluetooth