Cắm vào xe, xe tải hoặc bật lửa của bạn để cung cấp một khoản phí mạnh mẽ

Các tính năng an toàn bao gồm dừng tự động, hấp thụ rung và xây dựng chống cháy