Earldom Main 3C phụ kiện kỹ thuật số, kinh nghiệm trong ngành 30 năm, với khả năng sản xuất và nghiên cứu và phát triển hoàn chỉnh.
donke888@163.com

Bộ chuyển đổi

Truyền âm thanh rõ ràng, không mất dữ liệu giữa tai nghe và thiết bị iOS Khả năng sử dụng dễ dàng cắm và chạy Hoạt động với tất cả tai nghe, micrô và loa 3,5 mm


Gửi yêu cầu của bạn