Sạc an toàn được chứng nhận: Bộ sạc di động tích hợp với nhiều bảo vệ chống sạc quá mức, quá mức quá mức, quá điện áp, quá dòng và ngắn mạch, biến thành sạc nhỏ giọt Khi thiết bị của bạn được sạc đầy, cũng hỗ trợ chuyển qua sạc, cho phép sạc điện thoại với tiêu chuẩn  đầu ra trong khi sạc lại ngân hàng điện