Giá đỡ điện thoại di động cho xe đã vượt qua thử nghiệm chắc chắn của quân đội, nó mạnh hơn 10 x so với những người bình thường. Nó có thể tái sử dụng. Bạn có thể dán nó trên dash xe hoặc kính chắn gió của bạn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nó ở nhà, nó có thể bị mắc kẹt hoàn hảo trên bàn khi bạn học, video, giảng dạy hoặc nghe. Hoàn toàn rảnh tay và có thể điều chỉnh.

Giáo dục  tai nghe