Earldom Main 3C phụ kiện kỹ thuật số, kinh nghiệm trong ngành 30 năm, với khả năng sản xuất và nghiên cứu và phát triển hoàn chỉnh.
donke888@163.com

Người giữ xe

Giá đỡ điện thoại di động cho ô tô đã vượt qua bài kiểm tra độ bền cấp quân sự, nó cứng hơn 10 lần so với giá đỡ bình thường. Nó có thể được tái sử dụng. Bạn có thể dán nó trên bảng điều khiển hoặc kính chắn gió của ô tô. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nó ở nhà, nó có thể được dán hoàn hảo trên bàn khi bạn học, video, giảng dạy hoặc nghe. Hoàn toàn rảnh tay và có thể điều chỉnh tầm nhìn.

Earldom  tai nghe


Gửi yêu cầu của bạn