Vải của Esldom được nuôi và chế biến theo tiêu chí chất lượng cao nhất, và nó được xử lý để loại bỏ dầu và sáp trong sản xuất.


Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.