Earldom Main 3C phụ kiện kỹ thuật số, kinh nghiệm trong ngành 30 năm, với khả năng sản xuất và nghiên cứu và phát triển hoàn chỉnh.
donke888@163.com
Gửi yêu cầu của bạn
Một loạt các bài kiểm tra cho Earldom đã được thực hiện. Các bài kiểm tra này bao gồm kiểm tra độ bền của đường may, kiểm tra độ bền màu, kiểm tra độ bền mài mòn và kiểm tra độ bền.


Thêm một bình luận
Liên hệ chúng tôi
Chỉ cần cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể làm nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng.

Gửi yêu cầu của bạn