Gửi yêu cầu của bạn
Một loạt các bài kiểm tra cho giáo phái đã được thực hiện. Các xét nghiệm này bao gồm kiểm tra cường độ đường may, kiểm tra độ bền màu, kiểm tra độ bền mài mòn và thử nghiệm độ bền.


Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.