Earldom Main 3C phụ kiện kỹ thuật số, kinh nghiệm trong ngành 30 năm, với khả năng sản xuất và nghiên cứu và phát triển hoàn chỉnh.
donke888@163.com
Gửi yêu cầu của bạn
Sản phẩm này là chống co ngót. Quá trình co rút cơ học được thực hiện để buộc vải co lại theo chiều rộng và / hoặc chiều dài, để tạo ra một loại vải trong đó mọi xu hướng co lại là nhỏ nhất.


Thêm một bình luận
Liên hệ chúng tôi
Chỉ cần cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể làm nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng.

Gửi yêu cầu của bạn