Sản phẩm này là chống co ngót. Quá trình thu nhỏ cơ học được thực hiện để buộc vải thu nhỏ chiều rộng và / hoặc theo chiều dọc, để tạo ra một loại vải trong đó có xu hướng còn lại để thu nhỏ là tối thiểu.


Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.