Gửi yêu cầu của bạn
Sản phẩm không dễ bị phá vỡ hoặc vỡ. Nó được thực hiện với sự xoắn sợi thích hợp làm tăng khả năng chống ma sát giữa các sợi, do đó, khả năng chống vỡ của sợi sẽ được tăng cường.


Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.