Earldom Main 3C phụ kiện kỹ thuật số, kinh nghiệm trong ngành 30 năm, với khả năng sản xuất và nghiên cứu và phát triển hoàn chỉnh.
donke888@163.com
Gửi yêu cầu của bạn
Sản phẩm không dễ bị gãy, vỡ. Nó được thực hiện với độ xoắn thích hợp của các sợi làm tăng khả năng chống ma sát giữa các sợi, do đó, khả năng chống đứt của sợi được nâng cao.


Thêm một bình luận
Liên hệ chúng tôi
Chỉ cần cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể làm nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng.

Gửi yêu cầu của bạn