Earldom Main 3C phụ kiện kỹ thuật số, kinh nghiệm trong ngành 30 năm, với khả năng sản xuất và nghiên cứu và phát triển hoàn chỉnh.
donke888@163.com
Gửi yêu cầu của bạn
Thiết kế của Earldom bám vào khái niệm cơ bản về công thái học. Nó liên quan đến sự phân bổ trọng lượng cơ thể, hình dạng bàn chân, hỗ trợ vòm và điểm hỗ trợ của tư thế đi bộ.


Thêm một bình luận
Liên hệ chúng tôi
Chỉ cần cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể làm nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng.

Gửi yêu cầu của bạn