Tare tại màn hình nhỏ, một thời gian dài chắc chắn sẽ gây khó chịu, để dễ dàng dẫn đến tầm nhìn ngắn. Nhưng truyền đến một màn hình lớn, tránh xa màn hình, sẽ miễn phí hơn mắt bạn với trình phát phương tiện truyền phát không dây của chúng tôi. Do đó, dongle truyền hình không dây này có thể là một phần thiết yếu của cuộc sống hàng ngày